Udgiv dine bøger og viden gratis

Udgiv trykte bøger, e-bøger eller online kurser. Du beholder alle rettigheder, bestemmer salgsprisen og får 70% af indtægterne.

Velkommen

Saxo Publish er din platform, hvorfra du når læserne

Udgiv nemt Bevar kontrollen over dine udgivelser Få unik indsigt med vores sofistikerede salgsrapporter og brugerdata
Udgivelse Administration Analytics
Opret bruger

Hvem er Saxo Publish for?

Saxo Publish er for alle.

Forfattere
Er du en ny eller etableret forfatter? Saxo Publish er dit udgivelsesværktøj.
Udgivere
Administrer flere forfatteres udgivelser og royalities på vores platform.
Virksomheder
Udbyg din virksomheds kredibilitet og genkendelighed gennem brandede udgivelser.